Бабич н.д основи культури мовлення львів світ 1990 232 с скачать книгу

16.01.2015

У нас вы можете скачать книгу бабич н.д основи культури мовлення львів світ 1990 232 с скачать книгу в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Бабич, Н. Д. Основи культури мовлення [Текст]: навчальний посібник для студ. ун-тів / Н. Д. Бабич ; ред. Д. С. Карпин. – Львів: Світ, – с. – 0, Питання культури мовлення у різних функціональних стилях літературної мови. ISBN УДК () ББК Замовити. Додати до списку. Примірники. Місце збереження. Мова – це суспільне явище, засіб формування, становлення особистості, пізнання й освоєння світу, засіб спілкування між людьми, передання і набуття досвіду. За тлумачним словником української мови мова – сукупність довільно відтворюваних. Основи культури мовлення: навч. посібник для студентів ун-тів / Н. Д. Бабич. - Львів: Світ, - , [2] с.; 20 см.; ISBN Культура речи NL Укр / Marc Скачать marcзапись Скачать rusmarc-запись. Показать. LDR.  Книги (изданные с г. по настоящее время). Сведения об ответственности. Н. Д. Бабич. Выходные данные. Львів: Світ, Физическое описание. , [2] с.; 20 см. Книга Автор: Бабич, Надiя Денисiвна Основи культури мовлення: навчальний посібник Издательство: Світ, г. ISBN Заказать. На полку. Книга Ш Бабич, Надiя Денисiвна.  – Львів: Світ, – с. - Бібліогр.: с – На укр. яз. - ISBN ББК Шя7. ХНУ = культура речи: украинский язык: учебные издания: для вузов ХНУ = культура мовлення: українська мова: навчальні видання ХНУ-Книгозабезпеченість = Культура мовлення. А Библиотека ХНУ учеб.абонемент 1 Основной фонд Ш А Библиотека ХНУ аб.6 филолог.фак. Основной фонд Ш А Библиотека ХНУ аб.6 филолог.фак. Книга Автор: Бабич Надія Денисівна Основи культури мовлення: Навч. посіб. Издательство: Світ, г. ISBN отсутствует. Заказать. На полку. Книга в Бабич, Надія Денисівна. Основи культури мовлення: Навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, – с. Библиогр.: с Предметні рубрики = украинский язык: лингвистическая стилистика: культура речи: учебные пособия: для вузов: для языковых вузов. ОФ Ф 2 - 12 экз. Главная/Товары/Сувениры, антиквариат, книги/Книги/Справочная литература/Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. ,00 грн. Артикул:   Львів: Світ, – с. Информация о компании. KULIKBOOK. Львів: Світ, с. ⇐ Предыдущая Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. Львів: Світ, с. Білоус П. В. Основи літературознавства. Житомир, 84 с. Більчук М. Українські та зарубіжні письменники: розповіді про життя і творчість. Тернопіль: Підручники і посібники, с. Буяльський Б. А. Поезія усного слова: азбука виразного читання. К.: Рад. школа, с. Вербовая Н. П., Головина О. М., Урнова В. В. Искусство речи: учеб. пособие для театр. вузов. Бабич А. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, – с. Белик Є.В. Современная енциклопедия общения: правил этикета. – Донецк: ООО ПКФ “БАО”, – с. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: Пер с англ.  – с. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод: Пер. с англ. – М.: Эксмо, – с. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения: Пер. с англ. – М.: Наука, Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, - С.   Ставлення до мови, потреба розвивати культуру мовлення формується передусім в сім'ї. Батьки закладають найпевніші основи поваги й любові до рідного слова.  активно пізнавати світ, культуру, розвивати здібності до наук -це підвищує інтелектуальний рівень особистості і віддзеркалюється у мовленні; удосконалювати фахове мовлення.  Понад статей цієї рукописної книги присвячені тлумаченню малозрозумілих слів Святого Письма, літератури, фактів історії, відомостей про коштовне каміння. Лаврентій Зизаній Тустановський „Лексис. СирЪчъ реченія въкратьцЬ събранны и из Словенскаго языка на просты(и) Рускій Діялекть Истолкованы" (Вільно, ). 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, – с. 3. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. — Львів, 4. Пазяк О.М, Кисіль Г.Г. Українська мова та культура мовлення: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 5. Пентилюк М. Культура мови і стилітика: Пробний підручник для гімназій гуман. - Львів: Світ, - с. - ISBN ГРНТИ.   Бабич, Н. Д. Основи культури мовлення [Текст]: навч. посібник для студентів ун-тів / Н.Д. Бабич. - Львів: Світ, - с. - Б. ц. ГРНТИ. 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, - с. 2. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник - К.: МАУП, - с. 3. Ділова українська мова: Навчальний посібник. - 3_тє вид., стереотипне / За ред. О.Д. Горбула. - К.: Знання, - с. 4. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська. - К.: МАУП, - с. 5. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько., О.М. Сидоренко., О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. - К.: Вища школа, - с. 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної україн.

К. С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество Татьяна Христолюбова. All Rights Reserved Theme by Grace Themes