Гірняк о.м лазановський п.п менеджмент теоретичні основи і практикум

21.01.2015

У нас вы можете скачать книгу гірняк о.м лазановський п.п менеджмент теоретичні основи і практикум в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Гірняк О.М. "Менеджмент". У теоретичній частині висвітлено фундаментальні засади менеджменту: його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням прийняття управлінських рішень, керівництва та лідерства, організації праці менеджера, комунікації та інформації в менеджменті тощо. Книга містить різноманітні за формою вправи (тести, ділові ігри, ситуації, задачі тощо). їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам'яті, а наведені відповіді до них - перевірити себе.  Зведена інформація: Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студентів вищих закладів освіти.- Львів: "Магнолія ", - с. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. Вид документа: Книга Рiк видання: Мiсце видання: К. Видавництво: Магнолія плюс Автор: Гірняк О.М., Лазановський П.П. Авторський знак: Г82 Вид автора: персона Мова: Українська Обсяг: с. Шифр: (07) УДК: (07) ББК: я7 ISBN: Примірники. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ – , – c. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 6. Економіка підприємства. / 3а ред. Покропивного С.Ф. – К.: Хвиля-Прес, 7. Економіка підприємств /За ред. Харіва П.С. - Тернопіль: Економічна думка, 1. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум.-К.:»Магнолія плюс», Л.: «Новий світ» 2. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К.: Либідь,   Мистецтво менеджера полягає у вмінні менеджера пристосувати науку управління до особливостей: власного характеру ; підлеглих; сфери діяльності фірми. 1. Гірняк О. М., Лазановський: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: “Магнолія “, Львів: “Новий світ” - ”, – с. 2. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. – Хмельницький, – 79 с. 3. Калініна інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом. Гірняк О.І., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи та практикум: Навчальний посібник. Львів, Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів, Ілляшенко С.М. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник.- Суми: ВТД «Університетська книга», Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, Крамаренко В.І. Менеджмент. - К.: ЦУЛ, Кредісов А.І., Панченко С.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників - К., Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. – Львів: Новий світ, Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч.посібник. – К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ – , – с.  Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. – Львів, Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер.с англ. – СПб.: Питер, – с. Друкер П. Эффективное управление. – М.: ФАИР – Пресс, – с. План Тема 8. Комунікації в менеджменті. Ієрархія потреб за А.Маслоу включає потреби Тести Чим відрізняються мі. Гірняк О.І., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи та практикум: Навчальний посібник. Львів, Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. - Львів, Ілляшенко С.М. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник.  Навчальне видання. Основи Менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», «Системи управління та автоматики» денної та заочної форми навчання. Відповідальний за випуск доктор екон.наук, проф. О.М.Тєлєженко. Редактор Н.О.Кравченко. Комп’ютерне верстання І.В.Мамчук, І.О.Пригара. Підп. до друку, поз. Скачать:Основи менеджменту та маркетингу; Конспект лекцій. Види бюрократичних структур. Поняття і суть, принципи та методи менеджменту. Функції управління. Конфлікти в організації. Сутність, Система і характеристики маркетингу. Гірняк, О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч. посібник / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. - К.: Магнолія плюс ; Львів: Новий світ, - с. - Б. ц.  ББК Кл.слова (ненормированные): НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Доп.точки доступа: Лазановський, П. П. Свободных экз. нет Найти похожие. полный формат краткий формат. все найденные отмеченные кроме отмеченных. 1. Гірняк О. М., Лазановський П. П.Менеджмент: теоретичні основи і практикум. - К. "Магнолія плюс". Львів: "Новий світ - ", 2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менджменту. - Львів: БаК, 3. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій.  9. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. - К. Академвидав, Шегда А. В. Основы кадрового менеджмента.

К. С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество Татьяна Христолюбова. All Rights Reserved Theme by Grace Themes